top of page

圍威喂

WAIWAIWAI KIN-BALL TEAM

球隊簡稱              圍威喂

註冊編號:                    TM002

​領隊名稱:                    江嘉龍先生

教練名稱:                    徐景龍先生

訓練場地:                     粉嶺和興體育館 / 大埔體育會李福林體育館

球隊介紹:

球隊宗旨:結果不是最重要,重要的是享受過程。

只要有一球好波就已經足夠。

心口圖.png

目前球隊得分: 15

章級: 白章​

球隊名單:

曾參與過的比賽​:

球隊得分:

bottom of page